Cena člověka

9. února 2009 v 22:24 | Deda_Bjeda |  Miroslav Brabenec
- Bohatství národa je v jeho vzdělaných lidech.
- Zná 21. století našeho letopočtu ještě otroky ?
- Jakou cenu má továrna, která nepracuje ?
- Dává pozemek ležící ladem rozumný výnos ?
- Lze dnes koupit člověka a zabít - zmrzačit ho ?
Co stojí Člověk ? Zdánlivě nemorální otázka, ale je několik důvodů, abychom ji brali vážně a to nejen, že skutečně v našem století jsou oblasti, kde ještě existují otrokářské vztahy mezi lidmi, ale také, že se lidé prodávají a kupují. Nejen celí.

V roku 2006 každý 250 člověk na naší Zemi byl skutečně fyzicky prodán a koupen, každý stý člověk žije v otrocké podřízenosti (ve starém Římě každý druhý), do které se dostal koupí od rodičů, opatrovníků dětí, krádeží - podvodným vylákáním za sliby skvělé práce, lepšího života i sňatkem a také z dluhové i drogové závislosti, neřešitelné mentální i hospodářské - sociální nouze, ideologických, mocenských vztahů.a jiné.

Hlavní příčinou prodeje dětí je - BÍDA, v ostatních případech - ZISK. Hlavní příčinou koupě je jen ten ZISK. Novodobí i tradiční otroci dostávají prakticky jen stravu. oblečení a místo na spaní - vyjímečně lůžko. Někdy pár "grošů"- k přilepšení mezi stejně postiženými. První země, která měla otroky a zrušila otroctví byla Anglie 25. 3. 1806 a trvalo 25 let, než si národ zvykl. V Rakousko-Uhersku to bylo sice o něco dříve, ale ta "jemná" forma - nevolnictví skončila až v roku 1848. Ve Spojených státech amerických se kvůli tomu museli poprat, no a ještě dnes (2007) cca 50 států Světa zapomnělo právně otroctví zakázat, tak se nedivme. (Historicky bez otroků se obešli Židé, Indiáni, Pygmejové, Tibeťané aj.)

V těch otrokářských společenstvích s cenou člověka, tedy otroka to bylo jednoduché. Šlo se na trh a příslušný "objekt" se vydražil a zaplatil nebo se domluvili dva vlastníci - podnikatelé a přebytek jedné strany změnil pána a působiště. Na problém poškozeného nebo zabitého otroka bylo pohlíženo jako na náhodu, nešťastnou událost a spíše na poškození - znehodnocení nebo i zničení majetku.

Uvažovat o ceně člověka svobodného by bylo v té době považováno asi za scestné. Bylo poměrně málo poškozených celebrit, advokátů, lékařů, politiků a soudců, nebyly automobily, stovka různých sportů, ještě nepadala letadla, dým z fabrik nikomu příliš nevadil a pojišťovací odnože bankovních domů se teprve učily vydělávat na věcech a ne přímo na lidech.

Ach, ty časy jsou pryč. Člověk byl svobodný - (mimo ty otroky) a když toho svobodného kopl někde něčí kůň, tak si za to mohl sám. Jestli doktor svojí léčbou pacienta zabil, "choroba" byla silnější a jestliže někdo někoho elegantně podvedl nebo mu způsobil jinou újmu a ten poškozený se z toho pomátl anebo přímo se ze života ztratil, nebylo žalobce - soudce, který by příčinného pachateli potrestal - za cokoliv.

Ono opravdu se ty lidské potřeby a vztahy od té doby změnily. Je více bezohledných grázlů, kteří se přestali bát, je více mocných organizací, právně i finančně silných podniků a také soudců. Ti všichni včetně jedinců, kterým Společenství není lhostejné, často z naprosto rozdílných důvodů a potřeb mají zájem, aby nějaká ta cena, lépe hodnota Člověka stanovena byla.
Tu cenu - hodnotu je nutno znát, aby byla stanovena náhrada za všechny nepříznivé okolnosti zapříčiněné vědomě nebo z nedbalosti, i z viny jiných osob, které způsobily skon Člověka nebo neexistenci vědomí.

Žádoucí a možné právní náhrady :
- Za prokázanou vraždu - zabití
- Za poškození zdraví s trvalými následky potlačujícími vědomí
- Za zničení schopnosti plodit nebo rodit děti
- Za potlačení - narušení až ztrátu vůle drogovou závislostí
- Za čas strávený nevinně odsouzeného ve vězení

A jaká by ta náhrada, kterou lze volně považovat za cenu, měla být ? Jistě, není stejné, má-li ten človíček 5 let nebo dáma 35, případně kmet přes 90 roků. Také by nemělo být stejné, jde-li o osobu negramotnou, vyučenou prodavačku nebo oblíbeného zpěváka, vysokoškolského profesora, světového vynálezce, výkonného sportovce, úspěšného - neúspěšného podnikatele - manažera, politika nebo člověka odsouzeného na doživotí ? I když - před majestátem Smrti, jsou všechny úvahy o ceně Života pro toho účastněného - k ničemu. Nemusí však být k ničemu pro pozůstalé a nemohou - nesmí být pro právo.

Z uvedeného výčtu rozšířených možností vyplývá že naprosto přesně určit cenu - hodnotu Člověka nelze, dokud nebudou sestavena PRAVIDLA, na základě kterých se podružnosti pominou a pro výpočet zůstanou jen následující přijatá nesporná fakta (a limity):

a) Živý člověk je. Neživý zůstává především ve vzpomínkách a většinou v úctě svých blízkých - přátel. Život nelze uplatit a je lhostejné, jde-li o dítě nebo o starce nad hrobem, ti oba nejsou schopni o životě zodpovědně rozhodovat a Člověka v plné životní síle jest lépe se neptat. Proto hodnota všech žijících lidí musí být stejná.
b) Cena je pojem pro ohodnocení všeho, co se dá vyjádřit obvykle v peněžních jednotkách - za co se musí platit. Výchova a vzdělání stojí peníze.
c) Jestliže bohatství státu - národa je v lidech, hodnota Člověka je pro ten stát vyjádřitelné hodnotou výsledků jeho práce, které je schopen za svůj produktivní věk vytvořit.
d) Věkový podíl je dán zvyšující se možností délky života podle Státní statistiky. Ženy 80 let, Muži 77 roků (2006).
e) Potence - umělecká, vědecká, technická a jiná tvůrčí může hrát roli jen v případech již u prokazatelných výsledků.


Početní vyjádření pravidel:

A. Základní jednotkou by měl být měsíční průměrný příjem - plat - mzda ve státě podle Státní statistiky (zaokrouhlit + do 0,1 %)
· Rok 2006 v ČR = 20 200 Kč.
A. Děti jsou školou povinné od 6 let. Do té doby jsou prakticky v péči rodičů (nepatrně jinde) a nedá se ani přibližně dobře určit, co z nich bude, zda dožijí ve zdraví své dětství. Stejně nelze u žádného nového důchodce předvídat, který z nich si svůj důchod alespoň těch 5 let neužije.
· Existenční - základní náhrada žijícího člověka : (20 200 x 12 měsíců x 5 let) = 1 212 000 Kč

C. Základní náhrada za ukončení životní funkce nenarozeného dítěte (historická obětina) -
· Desátek : 1 212 000:10 = 121 200 Kč.

D. Úprava náhrady podle délky gravidity
· Náhrada (1 212 000:12)x 9x 2/3:3=202 000 Kč

E. Dítě ztracené do věku 5 - 6 let, za každý rok : Lze stanovit podle průměrné rodiny - Vydělávající, člen v domácnosti s 2 dětmi plus státní příspěvky :
· Náhrada - 1 rok výchovy : 242 400:5 = 48 480 Kč

F. Dítě ztracené v průběhu svého věku do ukončení povinné školní docházky (do 15 let) - Oba rodiče vydělávají, skutečné příjmové poměry se mění.
· Náhrada - 1 rok školy : 242 400:4,5 = 53 870 Kč

G. Ztracený mladý člověk, studující na střední škole, včetně škol ukončených maturitní nebo jinou zkouškou. Běžně do 18 - 19 let věku.
· Náhrada - 1 rok studia 242 400:4 = 60 600 Kč.

H. Při vysokoškolském studiu se dá předpokládat, že studenti část svého času budou pracovat 1/4 až 1/3 roční pracovní doby. (Min.3 měsíce, 1 měsíc prázdniny) Náhrada jen po dobu řádného studia.
· Náhrada - 1 rok studia 242 400:3 = 80 800 Kč.

I. Do doby získání kvalifikace pro budoucí povolání (školení - učení - studium) náhrada roste, od získaného maxima obvykle náhrada klesá. Změny podle věku, úrovně vzdělání, výkonu, funkce.

J. třídy délka+mez součinitel
vzdělání činnosti vzdělanosti

I. Negramotní 50 + 0 0,4
II. Schopnost Číst
-Psát - Počítat 50 + 0 0,5
III. Škola 5 tříd 50 + 0 0,6
IV. Zadní škola 8/9 50 + 5 0,7
V. ZŠ 10/12 UŠ SŠ 48 + 5 0,9
VI. SŠ s maturitou 47 +5 1,0
VII. SŠ vyšší, 2M 45 + 5 1,2

VIII. Vysoká škola 45 + 5 1,2
IX. VŠ s atestací, 2V 42 + 8 1,4
X. Vědecké 40 +10 2,0
K. Úprava za kvalifikaci
 1. Trvale bez zaměstnání, Děti, Důchodci 1,0
 2. Zaměstnanecký poměr, V domácnosti 1,5
 3. Vedoucí do 10, Podnikatelé do 3, 2 - 3
 4. Vedoucí útvarů nad 10, Podnikatelé velcí, 3 - 5
Špičkoví umělci a sportovci 5 - 7
 1. Objevitelé, Vynálezci apod. Nositelé
svět. cen, Olympijští vítězové, Mistři světa 7 - 10

L. Sestava souhrnů
 1. Dítě předškolního věku : 242 400 Kč
 2. Návštěva 5 tříd obecných : 269 350 Kč
 3. Návštěva 8 tříd ZDŠ : 430 960 Kč
 4. Návštěva 9 tříd ZDŠ : 484 830 Kč
 5. Návštěva 10 tříd Základní školy 538 700 Kč
 6. Ukončení jedenáctiletky : 606 030 Kč
 7. Ukončení dvanáctiletky : 666 630 Kč
 8. 2 letý učební poměr - Věk 17 let 606 020 Kč
 9. 3 letý učební poměr - Věk 18 let 666 630 Kč
 10. 4 letý učební poměr -Věk 19 let 727 230 Kč
 11. 2 letá prům. škola po vyučení ............. Kč
a podobně bychom mohli oceňovat ostatní "typy" člověka.

Příklady:

 1. Poškození - zabití lidského plodu v lůně matky do jeho stáří 2 měsíců od početí,
Náhrada : 121 200 + 202 000:9x2 = 166 200 Kč

 1. Zabití dítěte ve věku přes 3 roky.
Náhrada : 1 212 000 + 48 480x4 = 1 406 000 Kč

 1. Ztráta dítěte v 6.třídě Základní školy.
Náhrada : 1 212 000 + 48 480x5 + 53 870x6 = 1 778 000 Kč

 1. Ztráta mladého člověka ve 3.roce učebního poměru po absolvování 9 tříd Základní školy.
Náhrada : 1 212 000 + 242 400 + 53 870x9 + 60 600x3 = 2 122 000 Kč

 1. Ztráta studenta 7.třídy gymnázia po 5.třídách Základní - Obecné školy.
Náhrada : 1 212 000 + 242 400 + 53 870x5 + 60 600x7 = 2 148 000 Kč

 1. Ztráta vysokoškolského studenta druhého ročníku po 8 třídách R. gymnázia a 5 třídách Obecné školy
Náhrada : 1 212 000 + 269 350 +

 1. Ztráta vysokoškolského studenta v 8 semestru po ukončené 4.leté průmyslové škole s maturitou.
Přestup z 10.leté Základní školy.
Náhrada : 1 212 000 + 242 400 + 53 870x10 + 60 600x4 + 80 800 x 8:2 = = 2 559 000Kč
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama