SOS, aneb potřebuje společnost novou politickou stranu..?!

10. ledna 2009 v 12:14 | Deda_Bjeda |  Společnost občanské svobody
PROKLAMACE
My, vědomě zainteresovaní, ve jménu našich předků i budoucnosti našich dětí, uvědomujíc si vážnost společenské a politicko-ekonomické situace ve které se Česká republika nachází prohlašujeme, že nastal čas kdy je nutno naléhavě a urychleně docílit systémových změn v hospodářsko organizačním složení státu a jeho koncepci řízení.


Jsme si vědomi, že toho můžeme dosáhnout jen důsledným odkrýváním a analýzou v minulosti stále se opakujících chyb. Následnými - postupně uplatňovanými ozdravnými kroky bychom chtěli docílit nápravy nejen odstraňováním jejich důsledků, ale i zároveň poučení se z nich tak, aby se v budoucnosti nemohly opakovat!

Jsme si vědomi také toho, že uplynulých 40 let nadvlády komunismu, ale i 20 let "pokřivené" nepovedené demokracie způsobilo v naší zemi morální úpadek minulých, současných a ve svém důsledku i budoucích generací. Máme zato, že nastal nejvyšší čas morální renovace a očisty společnosti. Toho může být docíleno pouze zásadními změnami.

Je evidentní, že v důsledku opakujících se systémových chyb stále dochází ke zhoršování podmínek života většiny obyvatelstva. A i když mandáty z výsledků voleb byly všem zvoleným, anebo jmenovaným činitelům uděleny za účelem sloužit voličům k uspokojování jejich potřeb a v zájmu rozvoje společnosti, není tomu tak! Přitom všichni ti, kteří tento stav opakovaně způsobují, většinou nadále setrvávají ve svých funkcích a opakovaně se ve volbách nehodlají svých mandátů vzdát. V rozporu s dobrými mravy, vlastními mandátními sliby ale i míněním drtivé většiny obyvatelstva, si naopak nehorázným způsobem sami sobě uzurpují finanční odměny a požitky všeho druhu. Myslíme si, že drzý způsob jak to provádějí je políčkem do tváře a výsměchem celé společnosti.

Důsledky jejich špatných rozhodnutí tak nevedly a nevedou ku prospěchu většiny obyvatelstva naší země. Svými nezodpovědnými činy a skutky naopak stále více lidu této země škodí! Chceme aby znovu platilo, že za chyby musí zaplatit v prvé řadě ti, kteří je způsobili a ne ti, kteří na ně doplácejí! Neboť tak je to špatně, a je to nejen že nespravedlivé, ale i nemorální. Je smutné, že lid této země se doposud nedokázal spojit a zmobilizovat síly do jednotného hnutí odporu!

Voláme proto naléhavě
SOS!

Ano, SOS znamená volání o "POMOC", kterou chceme jako "SPOLEČNOST OBČANSKÉ SVOBODY" zajistit nejen současným, ale i budoucím generacím v naší zemi. Vyzýváme proto všechny ty, kterým není situace ve státě lhostejná a zejména ty - kterým není lhostejné, že podmínky pro život jsou stále více neúnosné, nespravedlivé a vymykají se pravým zásadám skutečné demokracie. Životní úroveň většiny, do které ji všechny vládnoucí garnitury svými hazardními kroky přivedly, zdaleka nedosahuje evropského standartu životní úrovně člověka ve 21. století. Proto všichni, kterých se to týká spojme se, sjednoťme své síly a zastavme prohlubující se úpadek naší země!

Všechny dosavadní politické strany, jejich seskupení, či vládnoucí garnitury, jsou poskvrněny chybným vládnutím s negativními dopady na většinu obyvatelstva naší země. Jsou proto nadále pro rehabilitaci společnosti nepřijatelné. Přestaňme být proto neteční k dění kolem nás, které nám stále více ubližuje a škodí! Zbavme se pasivní resistence, která k ničemu nevede a ponechává stav takový jaký je! Jen v množství je síla a jen tak můžeme docílit nápravy věcí příštích.

Apelujeme na pasivní mlčící volební většinu! Náš program a změny jsou tak zásadní, že jejich uskutečnění je možné jen, pokud budeme dostatečně silni. Pevně věříme, že touha po změně je u našich národů tak silná, že budeme při volbách schopni dosáhnou potřebné většiny k jejímu docílení. Všichni víme, že změn lze dosáhnout pouze při nadpoloviční většině zcela nových a čistých mandátů v poslanecké sněmovně! Koalice s dosavadními poskvrněnými stranami je pro nás těžko přijatelná!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama