Řád moudrého života

10. ledna 2009 v 11:25 | Deda_Bjeda |  Miroslav Brabenec
Současný svět nevypadá příliš vábně a šťastně. Mladí lidé jsou pro život formováni převážně pasivní tele kulturou a slangovými partami, kde kvalita mateřského jazyka, společenská úroveň a trvalé citové vztahy dostávají zabrat. Potřebná literární fantazie mizí v mobilových a jiných hrách a hrátkách více, než ochota a vůle spoluvytvářet rodinnou pohodu a štěstí, radosti školního kamarádství na celý život a budování přátelských kontaktů v zájmových spolcích.


Nedivme se. Rodiče nemají nebo již nechtějí mít na přezrálé a rodově citově odumřelé děti čas, kantor po vyučování je cizí člověk s jinými zájmy, spolky bezradně hledají svou novou tvář a TV programy denně chrlí do mladých i starých hlav jednu kriminální nepravost za druhou - natočit totiž detektivní seriál patří mezi nejlevnější žánry, i když ve skutečnosti těch lumpů na světě není více jako 2%, ale v programech se jim dává více jako 20% času. Lze se pak příliš divit zářným vzorům a těm hlavám je napodobovat ?

Víte jak vypadal první automobil pana Benze nebo první tatrovácký Prezident ? No přirozeně jako koňský kočár - a copak mohl vypadat jinak, než to zařízení, které již dávno spolehlivě jezdilo, i když také jinak ?

A jak začít, jeví-li se potřeba posílit morálku a omezit vliv současných tolerovaných záporů společenských norem a jevů i s potlačováním vzorové zločinnosti ? Je přece rozumné také začít tam, kde už dávno bylo účinné zařízení uvedeno v život a do jisté míry funguje přes 3 tisíce let ? Nu ano, jde o hebrejské DESATERO, tehdy kamenné desky darované Hospodinem Mojžíšovi v Sinajských horách s účinným kontrolním zařízením - Archou úmluvy - což byl televizor, vestavěná kamera a vysílačka !

Jistě, za tu dobu ty Kamenné desky zmizely a ať byl jejich osud jakýkoliv, obsah psaného se neměnil, i když svět blízký i vzdálený zažil těch změn víc než dost. Dogma je ale dogma a změnit daný zákon pro tehdejší i následný způsob života vnitřními orgány je prakticky beznadějné. Tak co nebylo vykonáno na povolanějších místech, zkusme s odvahou a fantazií doplnit, upravit a změnit sami :

Původní dekalog - Desatero Božích přikázání (Bible svatá):

I. V jednoho Boha věřit budeš

II. Nevezmeš jméno Boží nadarmo
III. Pomni, abys den sváteční světil
IV. Cti otce svého i matku svou
V. Nezabiješ
VI. Nezesmilníš
VII. Nepokradeš
VIII. Nepodáš křivého svědectví svého
IX. Nepožádáš manželky bližního svého -
X. Nepožádáš statku bližního svéhoOdvozeno na: Řád moudrého života

1. Věř, věř, věř ! Věř ve Spravedlnost - ta lidská někdy kulhá, ale existuje i jiná. Věř v Dobro - obvykle si dává načas. Věř, že všechno kolem, co bylo, je a bude, má nějaký smysl a nemusíš všemu hned porozumět.

2. Dbej, aby Tvé myšlení i Tvá slova - řeč byly v souladu. Vyhni se lhaní a podvádění. znehodnocuje to charakter, nikomu nenadávej, nepomlouvej, neproklínej, nepoužívej beze smyslu vulgárních slov, udělají z Tebe hulváta.

3. Dobře měj na paměti, že Tvé zdraví je po Tvé vlastní existenci to nejcennější, co máš, měj o něm přehled a nauč se znát jeho ochranu. Zbytečně je neohrožuj, odmítej vyprovokované - bezhlavé kousky, které neodpovídají Tvým fyzickým i psychickým schopnostem a často nepřepínej meze svého zdravotního stavu. Chraň zdraví svoje i jiných. Věnuj se dostatečně své rodině a nevymlouvej se na Čas svým přátelům. Buď členem jakéhokoliv legálního spolku a pokud můžeš, nevyhýbej se soutěžení a jakémukoliv aktivnímu sportu.

4. Projevuj úctu všem, kteří Tě vychovávali - i svým učitelům (výchova je velmi náročná lidská činnost a také s Tebou to není lehké). Mimochodem víš, co je to vděčnost ? Jestli jsi někdy poděkoval rodičům za to, že je máš, že máš prarodiče, s kterými se můžeš dělit o jejich životní moudrost a vůbec, přes vše co bylo, že je máš všechny rád. Jak Ty se chováš ke svým nejbližším, tak se budou chovat k Tobě Tvoje děti - i vnukové. Úcta k rodičům - pěstounům prodlužuje život - to jsi dosud nikde neslyšel ?

5. Vědomě nikomu nebudeš usilovat o život - ani sobě. Nezabiješ, ani nedáš zabít jiného.
Zabiješ-li neúmyslně, nes svůj úděl jako zkoušku svého vlastního zrání (havárie, hrubý omyl - řešitelská chyba, náhoda a shoda záporných okolností, podcenění rizika a jiné).
Vrahové to nemají snadné, umírají dříve a zpomalují svůj lidský vývoj o desítky generací tak jako sebevrahové.

6. Pro své sexuální uspokojení : *nesmíš a :


 • nebudeš používat násilí, nemáš-li souhlas
 • nepřipustíš erotické hrátky s dětmi
 • vyhneš se obcování s rodinnými příslušníky
 • vyloučíš vnitřní styk pohlaví se zvířaty
 • nevykonáš pohlavní akt na prostranstvích a
 • v prostorách hodných úcty a piety


*omezuj své neuvážené touhy a pokušení a :


 • neúčastni se hromadného sexu mimo chvilek s vlastními muži nebo ženami
 • varuj se naplněných citových vzplanutí k zadaným subjektům druhé strany (ženatým, vdaným, zasnoubeným a zaslíbeným)
 • zvažuj přísně erotickou náklonnost k partnerství stejného pohlaví
 • zdržuj se nemírné pohlavní samoobsluhy, nelze-li jinak, platí pro muže absence 21 - 23 dny, pro ženy 23 - 28 dní
 • nepohoršuj jiné vykonávaným pohlavním aktem na viditelném veřejně přístupném místě.


7. Nekraď ! Odhalená příležitostná krádež mívá ostudné následky. Jsou-li krádeže trvalým zdrojem Tvé obživy, pamatuj, že zásada třikrát a dost znamená doživotní vězení ! Soukromý dopis napsaný na podnikovém papíře - je krádež ! Totéž soukromé hovory, soukromé surfování na internetu v pracovní době i něco navíc v cestovním příkazu i výkazech práce !

8. Nečiň vědomě žádnému člověku příkoří, pokud nekonáš v souladu se zákonem. A i tehdy se snaž, aby újma byla co nejmenší.
Nepřijmeš úplatek za své služby a rozhodnutí !
Poškodíš-li kohokoliv, snaž se škodu nahradit.

9. Nelibuj si příliš v loteriích, sázkách a hazardních i jiných peněžních a podobných hrách, kde Tvoje šance na nejmenší výhru je horší jako 1 : 100. Nezneužiješ poznatky z práce proti svému i bývalému podniku.
Nedovolíš poškozovat, je-li to v Tvých silách a ničit veřejný, cizí i svůj majetek.

10. Konej v souladu s poznatky vědy a techniky. Chraň všechno, co patří k přírodě. Neubližuj žádnému živému tvoru ! Neplýtvej energetickými, přírodními i jinými zdroji. Nezhoršuj své i cizí životní prostředí.


O povinnostech

Původní, obdivuhodně krátká a při svém vzniku dostačující verze starobylého Zákona zakázaných lidských činů proti lidem a svému Společenství musela být přizpůsobena i dávno změněným a měnícím se podmínkám. Byla rozšířena o celou řadu zákazů a omezení morálních přestupků a činů, které ti dávní, ještě kočující hříšníci nemohli znát nebo které jim tehdy ani nenapadlo páchat. Také čas přihrál současnému Světu řady nových lákadel a možností, že může být opravdu těžké, pro někoho - jen nekrást. Také polevily mravy i stavovská čest dřívějších profesionálních pachatelů starých typů kriminální činnosti. Nastupující generace hlavně mladých delikventů zesurověla, ztratila cit a míru pro důvod i pro ten vlastní zločin.

Kde hledat příčiny toho poklesu morálky a nárůstu zločinnosti ? Zkusme přijít věci na kloub a podívejme se nejdříve do nepříliš vzdálené historie. XV. století bylo stoletím náboženských sporů a válek. Chaos v hlavách věřících nejen lidu poddaného, ale i vládců a církevních hodnostářů Evropy vedl na jedné straně k fanatismu hájit starou pravdu nebo prosazovat pravdu novou mocí a na straně druhé k polevení vnitřní horlivosti vyznávání víry v církvi i sektách. XVI. - XVII. století vyhnalo statisíce rodin ze svých domovů i z těch doznívajících náboženských důvodů s pozvolným zvyšováním počtu lidí, kteří přestali věřit vůbec.

XVIII. - XIX. století nevíra ve funkci Stvořitele podle církevních pojetí již začíná vytvářet spolky volnomyšlenkářů s prvními pokusy o publikování názorů na Svět, náboženství, církevní organizace a v Americe rostou sekty, každá se svou pravdou, jako houby po dešti. A roste kriminalita. Stejně. I taková, na kterou ještě nebyly vydány žádné odsuzující zákony. Koloniální státy si rozdělují svět, po dobrém nebo po zlém, dělové čluny, trestné expedice, pušky proti lukům a mečům. Loupení nejen přírodního bohatství násilím i jinak "získaných" zemí, ale také všeho, co lze považovat za válečnou kořist !

A že při tom loupení hynuli lidé, je nabíledni.
20 milionů obyvatel Konga, 22 milionů severoamerických Indiánů, ničení otrockou prací v dolech Jižní Ameriky a také hromadné setnutí desetitisíc hlav pro cop a střílení jen tak původních obyvatel Austrálie a jiné.

No a XX.století v ničení lidí, to je toho nejcennějšího co vůbec lidstvo má, nikterak za dřívějšími stoletími nezůstalo pozadu. Výboje v Číně, I.světová válka -35, II.světová válka 50 milionů, Habeš, Indonésie, Korea, Vietnam, Gran Chaco, Falklandy/Malvíny, vražedné občanské války v Africe, indický náboženský exodus a nepřeberná řada dalších.

Jak zabránit zločinům proti lidem, proti Společenským systémům, proti sobě samým ? Je to vůbec možné ? Úplně - beze zbytku asi těžko při současné úrovni a vývoje bezpečnostních složek, ale je možno měnit myšlení lidí od dětství, kteří mohou, ale také nemusí páchat trestné činy, protože již v sobě mají k těm činům vytvořen účinný morální odpor.

Začít třeba ve školách - a ve vězeňských zařízeních ! Rodiny a komerční společnost jsou příliš zaneprázdněni, dnes honbou za vyšší životní úrovní, kdy někdy jakákoliv morálka je na obtíž.Nenapadlo vás někdy tak jako mně, že "moderní" společnost v podobě jak ji známe a vnímáme, jak ji podporují a vlastně vytvářejí média, je společnost dekadentní...?!

Miroslav Brabenec.

Malý řád deliktů a morálky - pokračování příště.


http://brabenec.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=63414&bk=1791
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama