Malý řád deliktů a morálky

10. ledna 2009 v 17:51 | Deda_Bjeda |  Miroslav Brabenec
Pokračování článku "Řád moudrého života"
Milý spoluobčane !
Ústava Republiky a její Vlády Ti zabezpečují právo na práci a jiný legální způsob obživy. Jestli z toho něco nemáš nebo nezmůžeš, tak Ti zajistí podporu, abys netrpěl hlady a měl jsi kde spát. Také další, o čemž ani nevíš, ale co u jiných považuješ za samozřejmé pro existenci, odpovídající důstojnému lidství. Žiješ jako Člověk na planetě Zemi v XXI. století Prvního křesťanského kalendáře v civilizovaném státě s poměrně vysokou životní úrovní. (Dnes 32. místo ze 194 států po politickém experimentu, kdy jsme byli v tom světě před tím - osmí.)


Můžeš tedy mluvit o obrovském štěstí, že jsi se narodil jako dítě zdejších rodičů a ne někde v Súdánu nebo Burundi, či jinde, kde po občanských a jiných válkách milionům lidí zůstal jen ten život a jediné co dobře skoro všichni poznali - je hlad. Netušíš co to je ? Tak si vyzkoušej ten stav na vlastní kůži, alespoň 11 - 13 dní ! A jestli se domníváš, že všechno krásnější je vidět jen jinde, zvažuj, možná změníš názor, stihneš-li se v pořádku vrátit domů. Hlavně na to sociální zabezpečení lidí, kteří by chtěli a nemohou a na šance, které jsou Ti dávány i z prostředků těch ostatních.

Nejsi spokojen s tím, co vidíš kolem sebe ? Nejsi sám. Máš sílu a schopnost změnit, co se Ti nelíbí ? Tak se pokus to změnit a nestačíš-li sám, zkus najít jiné lidi stejného nebo podobného přesvědčení a změňte, co změnit lze. Uvidíš ale, že to není vůbec lehké, nesáhneš-li na staré osvědčené diktátorské metody, které však dlouhodobě a také osvědčeně nikam nevedou. Pokud jsi se trochu uklidnil a poznal, že měnit stereotyp - zažitost věcí je velice zdlouhavá a dost často i nevděčná činnost (máš na to tak 25 let života), přijdeš na skutečnost, že čím dál tím více závisíš na těch ostatních - bezejmenných - neznámých spoluobčanech, kteří udržují Tvůj životní standard na té naší skutečně slušné republikové úrovni.

Oni se snaží, aby byl ještě vyšší, což se celkem daří, máme to v genech ! Člověk je totiž tvor společenský a jako takový je odkázán svým bytím na spolupráci s ostatními lidmi. Je to nutné i proto, že prakticky není na světě nikoho, kdo by uměl všechno nebo kdo by neuměl vůbec nic a nebyl by třeba s tou svou jedinou, zvláštní profesí, kterou ovládá jen on sám pro to své Společenství nějakým přínosem.

Proto logicky také každý člověk více či méně (spíše více) závisí na těch ostatních a mělo by mu být jasno, že pokud má to štěstí žít plnoprávně mezi lidmi (vlastně nakonec i v base), měl by být za to že je s nimi - vděčen. Vděčný Osudu, rodičům i těm ostatním lidem. No a taková vděčnost není přece nic jiného, než uvědomělé přiznání sounáležitosti s lidským rodem, z které vyplývají stejná práva pro každého - a také stejné povinnosti.

Zajímavé na tomto poznaném přiznání je, že všechny učené (akademické) i neučené (laické) vlády států světa (i totalitní) pamatují ve svých zákonech odpovídajícími paragrafy na práva občanů, ale dosud si žádná netroufla jim dostatečně hlasitě a vemlouvavě připomenout jejich povinnosti, třeba jako prevenci před možnými budoucími právními konflikty.

Anebo se výkonné moci i zákonodárné sbory domnívají, že Trestní řád (pro 96 % obyvatel neznámé počtení) je dostačující ochranou proti páchání deliktů ? Lze vážně pochybovat, že jeho pouhá existence něco může změnit na morálce obyvatel státu - Společenství. Je to jen spis - posuzovací norma pro všechny účastníky trestního řízení. A pro přichycené a usvědčené "hříšníky" ještě slouží ku studiu, jak se dostat z maléru nebo s podstatně menším trestem.

Ostatní zákony a normy v počtu tak 1 150 000 §§ a článků mohou zajímat jednotlivé občany jen v úzce profesní míře, nezbytně nutné zejména pro řešení zadaných pracovních úkolů. Takže z Trestního zákona, všech ostatních zákonů a evropských i státních technických, oborových a podnikových norem lze sice nabýt určité chytrosti, ale jako Člověku se může stát, že nebudeš stát za nic.

Je také zajímavé, že přírodní národy ten psaný Trestní zákon nepotřebují vůbec, nemají tam vězení, necítí potřebu popravovat vlastní lidí. Mají jen svůj MORÁLNÍ - MRAVNÍ KODEX. Jeho pochopení nevyžaduje ani znalost písma, ani nutnost obsáhlých mluvnických cvičení. Kodex znají dospěli i větší děti, lidé jsou k sobě tolerantnější a zločinnost - minimální. A ten, kdo přesto něco nepřijatelného proti své Komuně vyvede, tak ho (stařešinové vyjímečně na pár let) vyloučí z kmene nebo jinde vysadí na pustý ostrov, odkud návrat je beznadějný a přežít dá dost práce. V osadách mají pokoj a jestli se některý delikvent šťastně dostane do jinak civilizovaných krajin, tak v té přichýlené obci budou mít běžně o jednoho spratka více.

Netvrdím, že takovéto řešení je ideální a u nás beze zbytku možné, ale uznejte, že něco na tom je. Když nic jiného, tak ty Komuny - osady prožívají svá bytí spořádaně, dodržujíc určitý věky prověřovaný řád. A to nejdůležitější, lidé si více pomáhají a mají se rádi - skoro všichni.

Nebo myslíte, že něco podobného by dnes u nás nemělo žádný smysl, protože se již stála módní normou mladická narkomanie s pozdější tvrdou drogovou závislostí, že děti dají své rodiče do smutných domovů a zapomenou na ně, že vnukové si přijdou popovídat se svými prarodiči jen jednou za 5 i více let, že strůjce autohavárie ujede z místa střetu, že se nějak příliš podvádí, krade, loupí a ubližuje jiným, že za peníze, které pro mnoho lidí se staly modlou, lze si objednat vraždu, únos, vypálení kohokoliv a čehokoliv, že bez úplatků se určité věci nepohnou vůbec a že již není síly, která by mohla tento trend narůstající bezcitnosti a otrlosti zastavit nebo alespoň zpomalit ?


MALÝ ŘÁD DELIKTŮ A MORÁLKY

Když jsme dokázali upravit zvolenou předlohu na současnou úroveň našeho společenského vnímání věcí kolem nás, nezbývá již nic jiného, než použít tuto vypracovanou skoro normu nazvanou ŘÁD MOUDRÉHO ŽIVOTA, lépe Životního řádu moudrých , tak se dostáváme konečně k tomu nejdůležitějšímu : K návazné
sestavě povinností člověka žijícího ve svém Společenství na jehož pravidlech-řádu daných historií, přírodními podmínkami, vlivy náboženství, úrovní obecné vzdělanosti a politickým klimatem je závislý.

Spoluobčane - Člověče !
JSI POVINEN (tedy, nechceš-li mít problémy, tak musíš) :

1. Nepoškozovat své i cizí životní a pracovní prostředí nad míru nezbytnou a úředně - právně dohodnutou (ohněm, odpady, devastací půdy, nevhodnou likvidací porostů, stavů chráněných druhů zvěře i jiných živočichů a neznečisťovat vodní zdroje a kvalitu ovzduší.)

2. Poskytnout pomoc člověku při ohrožení jeho života - zdraví nebo přivolat pomoc, pokud je to v Tvých možnostech (při havárii, požáru, živelných pohromách, katastrofách a jiném ohrožení jeho bezpečnosti)

3. Chránit své zdraví a neohrožovat zdraví jiných. Adrenalinových sportů se účastni jen při kvalifikovaných uvážení možných rizik.
Dodržovat pravidla karantén a nerozšiřovat nakažlivé choroby.

4. Hledat a najít svůj talent - kladné schopnosti, prohlubovat a využívat je ve prospěch svého Společenství (svůj, své rodiny, spolku, rodné - domovské - obce svého obydlí, podniku, školy)
Navštěvovat a absolvovat zdroj svého vzdělání (základní školu, učební obor, střední, vysoké a jiné školy podle svého talentu a vůle.)
Dále se vzdělávat ve svém oboru podle nárůstu nových poznatků vědy a techniky.

5. Zajistit odpovídající podmínky pro citový i hospodářský rozvoj své rodiny.
Vychovávat své nebo svěřené děti k úctě k rodičům i prarodičům, svým učitelům, ku starším lidem a k soudržnosti i širší rodiny.
Také pomáhat svým rodičům a chránit je na stáří před osaměním a nouzí.

6. Žít ve svém Společenství v souladu s jeho i nepsanými etickými pravidly - řádem - normami a zvyklostmi.
Tolerovat náboženské, politické a jiné přesvědčení, činnost legálních spolků a názorů jejich členů a pokud jsi je, třeba i po poučení nepochopil a nepřijal za své, nesmíš proti nim postupovat s fyzickým násilím.

Respektovat v cizině národní zvyky, náboženské přesvědčení, posvátnost míst a nevměšovat se do místních sporů.

7. Dodržovat Zákony svého Společenství, ku kterým jsi se zavázal (Pravidla silničního provozu, bezpečnost práce, jiné bezpečnostní, zdravotnické,ekologické, podnikové, profesní a jiné) a informační Zákony, které souvisejí s Tvou existencí a s Tvou někdy i příležitostnou činností (Zákon o rodině, Zákoník práce, Hospodářský zákoník a jiné)

8. Zachovávat tajemství - mlčenlivost o věcech své organizace - podniku, pokud jsi podepsal příslušný revers nebo pokud mlčenlivost vyplývá automaticky z podnikových předpisů.
(Pro policejní, vojenské, jiné bezpečnostní a strážní složky, projektové, výzkumné, vývojové skupiny a jiná oddělení úřadů i ostatních organizací státní, komunální i podnikové sféry.)

9. Odevzdávat v práci nebo podle smluvních vztahů odpovídající dílo nebo výkon ve sjednaném množství, kvalitě a v dohodnutých lhůtách.
Uhradit za objednanou nebo vykonanou práci patřičnou odměnu nebo mzdu.

10. Zabíjet ani dát zabít člověka - lidi.


  • Se dopouštět sexuálních zločinů.
  • Krást, loupit a podvádět.
  • Křivě svědčit.
  • Unášet a věznit lidi.
  • Pašovat zakázané látky.
  • Ničit a poškozovat veřejný i jiný majetek.
  • Brát úplatek za své služby nebo rozhodnutí, vyplývají-li z Tvých pracovních povinností.


TO VŠECHNO JSI POVINEN
MUSÍŠ NEBO DOPLATÍŠ !

Neplněním uvedených povinností si skutečně zakládáš o následné nepříjemnosti, řešené často i Trestním řádem a skoro vždy snížením úrovně pracovních možností, společenským postavením a někdy i hůře.

Miroslav Brabenec
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 vašek vašek | E-mail | 8. března 2016 v 10:53 | Reagovat

SPOLUOBČANE - ČLOVĚČE, POKUD JSI POVINEN, TAK ASI BOD 10 BUDE: Nezabíjet ani dát zabít člověka - lidi.
Potom bych přidal bod 11 : Neúčastnit se a ani nedávat souhlas pro vývoz jakýchkoliv zbraní!
Je to totiž jedna z příčin hrubého porušení bodu 10. Ono by se těch bodů dalo připsat určitě ještě víc.
Základem by totiž mohl být bod pouze jeden, a to: Musíš dodržovat desatero božích přikázání a v tom smyslu být příkladem svým dětem. Nic víc se pro dobro člověka vymyslet nedá.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama